Due Diligence

Een bijzonder vorm van advisering is due diligence. Due diligence is een onderzoek dat voorafgaand aan de transactie wordt uitgevoerd. Het onderzoek mondt uit in conclusies en/of aanbevelingen. Onderwerpen die worden onderzocht zijn bijvoorbeeld, wie is de gerechtigde, zijn er bijzondere bepalingen van toepassing, wat is de bestemming, zijn er vergunningen nodig, is er gebouwd met vergunning, etc.