Mediation

Mediation is vooral bekend bij echtscheidingen, maar kan ook bij zakelijke conflicten tot een betere oplossing leiden. Mediation is het middel om in uiteindelijk goed overleg tot een gezamenlijke oplossing te komen. Een gezamenlijke oplossing is een betere oplossing dan een opgelegde oplossing door bijvoorbeeld een rechter. Bovendien wordt de relatie tussen partijen behouden door het vinden van een gezamenlijke oplossing.

Een mediator is ook in te schakelen voordat het meningsverschil, een rechtsgeschil wordt.

Mediation is een intensief traject met het beste resultaat voor de toekomst. Het resultaat wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Bij Schonewille & Schonewille heb ik in 2014 de opleiding gevolgd tot Legal Mediator met als specialisatie Business Mediator.